Warszawska Fabryka Koronek S.Landau – Sp. Akc.


Adres obiektu:
Warszawa, ul. Burakowska 5/7
Data powstania:
1905/1911 r.
Data rewitalizacji:
2002 r.
Inwestor:
Stanisław Bogdański
Uwagi:
Obiekt, znajdujący się w rękach prywatnych,  stanowi przykład bardzo udanej rewitalizacji zabytkowej architektury poprzemysłowej. Do pustych budynków wprowadzone zostały nowe funkcje kulturalne, biurowe, restauracyjne. W trakcie prowadzonych prac rewitalizacyjnych zadbano o otoczenie zespołu: wybrukowano uliczki, ustawiono stylizowane latarnie, starannie dobrano roślinność.
Jeszcze w 2009 r. ruszą prace przy budowie nowych obiektów w najbliższym otoczeniu fabryki. Mają zostać udanie wpisane w kontekst dawnych zabudowań, ale z drugiej strony tez wyraźnie rozgraniczać stare od nowego. Projekt wykonała pracownia Jot-Ka-Em.

Bibliografia:
  • E. Pustoła-Kozłowska, Mapa budownictwa przemysłowego Warszawy, Warszawa 1983 w: Archiwum WUOZ
  • Architektura przemysłowa warszawskiej Woli XIX/XX w. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Woli i Towarzystwo opieki nad zabytkami. Zeszyty wolskie 4, Warszawa 2002
  • K. Jóźwiak, P. Olechno, Zobacz Warszawę przyszłości, (w:) Polska, 29.04.2009
Fundacja Hereditas