Miejskie Zakłady Sanitarne


Adres obiektu:
Warszawa, ul. Spokojna 15
Data powstania:
1912 r.
Data rewitalizacji:
2008-2009 r.
Inwestor:
Akademia Sztuk Pięknych
Uwagi:
Budynki od początku 2009 r. znajdują się w rejestrze zabytków.

Bibliografia:
  • Sroka A., Przemysł i handel Królestwa Polskiego, Warszawa, r. 1908-1912.
  • Architektura przemysłowa warszawskiej Woli XIX/XX w., [w:] Zeszyty wolskie nr 4, Warszawa 2002
Fundacja Hereditas