Miejskie Zakłady Sanitarne


Opis obiektu

Zespół budynków został zaprojektowany przez arch. Juliusza Dzierżanowskiego. Charakteryzuje się wyjątkowej klasy dekoracją opartą na detalu ceglanym i kamiennym. Licowane cegłą mury dekorowane są elementami ozdobnej kamieniarki i naśladujących kamieniarkę tynkowanych ceglanych boni. Budynki zostały zbudowane w stylu neogotyckim z elementami neomanieryzmu niderlandzkiego, tak charakterystycznego dla początku XX w. Jest to architektura łącząca style historyzujące z modnymi rozwiązania secesyjnymi.

W trakcie prowadzonych prac konserwatorsko-budowalnych dokonano naprawy wszystkich murów: oczyszczono cegły i uzupełniono ubytki, oczyszczono i uzupełniono zaprawę, dokonano reperacji tynków na elementach naśladujących kamieniarkę. Konserwacji poddano też piaskowcową kamieniarkę. Wymienione zostały okna – na drewniane o historycznych podziałach.
Na dziedzińcu planowana jest budowa niewielkich budynków Pracowni Kamienia i Ceramiki

Fundacja Hereditas