Centrum Stara Papiernia


Adres obiektu:
Konstancin-Jeziorna
Data powstania:
1838 r.
Data rewitalizacji:
2002 r.
Projekt rewitalizacji:
Jan Zielniewicz
Inwestor:
Jan Wejchert
Uwagi:
Budynek produkcyjny papierni w zespole dawnego tzw. Zakładu Górnego w Konstancinie - Jeziornie został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 1040/149 z dnia 9 VIII 1958 r.

Bibliografia:
Fundacja Hereditas