Młyn parowy „Praga” / restauracja Porto Praga


Adres obiektu:
Warszawa, ul. Okrzei 23
Data powstania:
ok. 1909 r.
Data rewitalizacji:
2000 r.
Projekt rewitalizacji:
Jacek Kopczewski, Krzysztof Tyszkiewicz, Krzysztof Matwiejuk
Inwestor:
Juvenes Sp. z o.o.
Bibliografia:
  • E. Pustoła-Kozłowska, Mapa budownictwa przemysłowego Warszawy, Warszawa 1983 w: Archiwum WUOZ
  • A. Sroka, Przemysł i handel Królestwa Polskiego, Warszawa, r. 1908-1912 Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, tom 8, Warszawa 2002
  • M. Pilich, Warszawska Praga. Przewodnik, Warszawa 2005
  • www.portopraga.pl
  • www.juvenes.com.pl
Fundacja Hereditas