Młyn Sterna / Hotel Młyn


Adres obiektu:
Włocławek, ul. Okrzei 77
Data powstania:
1902 r.
Data rewitalizacji:
2002 r.
Inwestor:
Hotel Młyn
Bibliografia:
  • Sroka A., Przemysł i handel Królestwa Polskiego, Warszawa, r. 1908-1912.
  • www.hotelmlyn.pl