Biała Fabryka Geyera w Łodzi


Adres obiektu:
Łódź, ul. Piotrkowska 282/284
Data powstania:
1835-37
Bibliografia:
  • Piotr Jaworski, Biała Fabryka Ludwika Geyera w Łodzi, Łódź 2005.
  • Agnieszka Lorenc-Karczewska, Łódzkie przykłady wykorzystania dziedzictwa postindustrialnego na cele kulturalne, w: Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, red. S. Januszewski, Warszawa 2009.
  • http://www.muzeumwlokiennictwa.pl/
Fundacja Hereditas