Zespół Wytwórni Wódek Koneser – Warszawskie Towarzystwo Oczyszczania i Sprzedaży Spirytusu


Adres obiektu:
Warszawa, ul. Ząbkowska 27-33
Data powstania:
1895-1897
Data rewitalizacji:
od 2010 r.
Projekt rewitalizacji:
Bulanda i Mucha Architekci
Uwagi:
Zespół jest wpisany do rejestru zabytków.
Wytwórnia przy Ząbkowskiej jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kompleksów architektury poprzemysłowej w Warszawie. Stan zachowania większości obiektów jest dostateczny, ale wymaga przeprowadzenia konserwacji. Planowana przez firmę Juvenes rewitalizacja ma być sztandarową realizacją najbliższych lat i przykładem właściwej adaptacji obiektów poprzemysłowych na nowe cele. W starych i nowowybudowanych obiektach mieścić się mają galerie sztuki, teatry, ale także modne lofty. Projekt zakłada wyburzenie powojennych, bezstylowych hal (centralna część kompleksu) i w ich miejscu wzniesienie nowych budynków mieszkalno-usługowych. Zabudowane zostaną też granice działki od strony ul. Białostockiej i Nieporęckiej.

Bibliografia:
  • E. Pustoła-Kozłowska, Mapa budownictwa przemysłowego Warszawy, Warszawa 1983 w: Archiwum WUOZ
  • A. Jeziorański, Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim, Warszawa 1905
  • J. Kasprzycki, Warszawskie pożegnania, Warszawa 1982
  • S. Misztal, Rozwój i lokalizacja przemysłu Warszawy międzywojennej [w:] Warszawa II Rzeczypospolitej, Warszawa 1970
  • M. Pilich, Warszawska Praga. Przewodnik, Warszawa 2005
  • W. Pruss, Rozwój warszawskiego przemysłu w latach 1864-1914, Warszawa 1977
  • A. Sroka, Przemysł i handel Królestwa Polskiego, Warszawa, r. 1908-1912
Fundacja Hereditas