Fabryka Sukna Büttnerów w Bielsku Białej


Opis obiektu

Zespół budynków o zróżnicowanej bryle, którego zasadniczą część stanowi trójkondygnacyjny, dwunastoosiowy budynek założony na planie litery L, przykryty dachem dwuspadowym. Ściany budynku o konstrukcji ceglanej są otynkowane. Kondygnacje rozdzielone zostały ceglanymi ozdobnymi gzymsami. W pierwszych dwóch kondygnacjach umieszczono duże fabryczne okna w formie stojącego prostokąta. Trzecią kondygnację tworzy mezzanino z niewielkimi również prostokątnymi oknami. Otwory okienne wszystkich kondygnacji zamknięte zostały od góry łukami odcinkowymi i ozdobione ceglanymi nadprożami. Elewacje tylne w przeważającej mierze gładkie lub powielające układ głównego budynku. Budynek przylegający nie posiada cech stylowych. Obiekt wymaga remontu.

Wpisany do rejestru zabytków pod nr A-711/95.

Fundacja Hereditas