Kopalnia węgla kamiennego Guido w Zabrzu


Adres obiektu:
Zabrze, 3-go Maja 93
Data powstania:
1855
Bibliografia:
  • Architektura przemysłowa i zabytki techniki na Śląsku w dobie restrukturyzacji:
    referaty wygłoszone na sesji naukowej w Katowicach 14-16 września 2000, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Katowice 2000.
  • http://kopalniaguido.pl/
Fundacja Hereditas