Fabryka Wyrobów Żelaznych „Duschik i Szolce”


Adres obiektu:
Warszawa, ul. Żelazna 63
Data powstania:
1875-76
Data rewitalizacji:
2009-10
Projekt rewitalizacji:
Piotr Grzegorz Mądrach
Uwagi:
Obiekt, z uwagi na swoją wartość historyczną (zachowana brama getta), wpisany do rej. zab. pod nr 1504.

Bibliografia:
  • E. Pustoła-Kozłowska, Mapa budownictwa przemysłowego Warszawy, Warszawa 1983 w: Archiwum WUOZ
  • J. Baczyński, Zakłady Przemysłowe Warszawy, Warszawa 1982
  • J. Sujecki, Trwanie murów [w:] Spotkania z Zabytkami, nr 6/1991
  • Architektura przemysłowa warszawskiej Woli XIX/XX w. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Woli i Towarzystwo opieki nad zabytkami. Zeszyty wolskie 4, Warszawa 2002
    A. Jeziorański, Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim, Warszawa 1905
  • A. Sroka, Przemysł i handel Królestwa Polskiego, Warszawa, r. 1908-1912
Fundacja Hereditas