Towarzystwo akcyjne Fabryk Metalowych „Norblin, Bracia Buch i T. Werner” - tzw. Fabryka Norblina


Adres obiektu:
Warszawa, ul. Żelazna 51
Data powstania:
1882 r.
Data rewitalizacji:
2010 r.
Projekt rewitalizacji:
JEMS Architekci
Inwestor:
Art. Norblin
Uwagi:
W ramach zespołu 11 budynków jest wpisanych rejestru zabytków, które podczas rewitalizacji zostaną poddane remontowi.

Bibliografia:
  • E. Pustoła-Kozłowska, Mapa budownictwa przemysłowego Warszawy, Warszawa 1983 w: Archiwum WUOZ
  • J. Zieliński, Norblin – spojrzenie w przeszłość [w:] Stolica, nr 11/2007, s. 32-34
  • Architektura przemysłowa warszawskiej Woli XIX/XX w., [w:] Zeszyty wolskie nr 4, Warszawa 2002
Fundacja Hereditas