Zakłady Lniarskie – Lofty Girarda


Adres obiektu:
Żyrardów
Data powstania:
1875 r.
Data rewitalizacji:
2008-2010
Inwestor:
Green Dewelopment
Uwagi:
Większość obiektów zespołu jest wpisana do rejestru zabytków.

Bibliografia:
  • Sroka A., Przemysł i handel Królestwa Polskiego, Warszawa, r. 1908-1912.
  • Chodorowska M., Adaptacja i modernizacja architektury poprzemysłowej na przykładzie zakładów lniarskich w Żyrardowie, materiały sesji postindustrialnej, Warszawa 2009
Fundacja Hereditas