Zakłady Lniarskie – Lofty Girarda


Opis obiektu

Na zespół fabryczny dawnej centrali zakładów lniarskich w Żyrardowie składa się kilkadziesiąt obiektów powstałych na przestrzeni ponad stu lat. Najstarszą część stanowią budynki z ost.  ćw. XIX. Zespół położony jest w samym centrum miasta, w zasadzie określający urbanistyczną strukturę śródmieścia Żyrardowa.
Rewitalizacja zespołu to ogromna inwestycja inwestycji polegająca na adaptacji i przebudowie kompleksu do nowych funkcji – głównie mieszkalnej (lofty), biurowej i ogólnej użyteczności publicznej.
Dawna przędzalnia lnu wzniesiona podczas dynamicznej rozbudowy zakładów w latach 1871-85, na miejscu zapewne pierwotnej z lat 30-tych autorstwa architekta Jana Jakuba Gaya. Totalnie przekształcona w latach 60-70 XX w.,  zatraciła w znacznej części stylowe cechy. Realizowane obecnie plany inwestycyjne polegały na adaptacji budowli na lofty, z odtworzeniem historycznej bryły i kompozycji elewacji. W celu udostępnienia kondygnacji parteru i udrożnienia ciągu komunikacyjnego zaplanowano pasaż powstały dzięki likwidacji  kilku przęseł przylegających do budynku hal, dzięki czemu tworzy się atrakcyjny trakt handlowy.  Kubaturę hal przeznaczono niemal całkowicie na garaże dla mieszkańców loftów. 
Dobudowany jeszcze w XIXw. do starej przędzalni pod kątem prostym budynek tkalni z wieżą przedstawiał równie opłakany stan techniczny. Adaptacja na pomieszczenia biurowe ograniczyła się do wnętrz, bez przekształceń architektury zewnętrznej.
Budynek tzw. nowej przędzalni powstał w latach 1910-14 wg. projektów architektów Alfonsa  Bergera i  Karola Tanze. Zachował się w stosunkowo nieprzekształconej formie. Jednak potężna kubatura ulegała stopniowej dewastacji. W planach inwestora była adaptacja budowli na lofty, opłacalność inwestycji wymagała jednak uzyskania dodatkowych dwóch kondygnacji. Zaprojektowano je w tzw. stylu  high tech, dolna kondygnacja jest praktycznie niewidoczna, schowana za istniejącą potężną attyką, na samej górze  niezbędne urządzenia techniczne.
Oczywiście zasadnicza konstrukcja obiektów z powodów technicznych jest zachowana, na jej osnowie jest wykreowany nowy układ wnętrz, których wystrój jest efektem całkowicie nowoczesnego projektowania, z wyeksponowaniem interesujących elementów historycznych takich jak ceglane mury, żeliwne słupy czy sklepienia.

Fundacja Hereditas