Gazownia Warszawska


Adres obiektu:
Warszawa, ul. Kasprzaka 25
Data powstania:
od 1886 r.
Data rewitalizacji:
od 2003 r.
Projekt rewitalizacji:
H.T.T. Spółka z o.o. (bud. Centrum Dyspozycyjnego Krajowej Dyspozycji Gazem)
Inwestor:
PGNiG
Uwagi:
Cały zespół wpisany jest do rejestru zabytków. Od wielu lat zarządzany przez PGNiG jest na bieżąco konserwowany.

Bibliografia:
  • Architektura przemysłowa warszawskiej Woli XIX/XX w., [w:] Zeszyty wolskie nr 4, Warszawa 2002
  • A. Sroka, Przemysł i handel Królestwa Polskiego, Warszawa, r. 1908-1912
  • J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. V, Warszawa 1999
  • J. Zieliński, LATARNIE WARSZAWSKIE. Historia i technika, Warszawa 2007
  • www.msgaz.pl
Fundacja Hereditas