Przędzalnia Scheiblera / „U Scheiblera”


Adres obiektu:
Łódź, ul. Tymanieckiego 25
Data powstania:
1879 r.
Data rewitalizacji:
2006-2009 r.
Inwestor:
Opal Property Developments
Uwagi:
Rewitalizacja zespołu dawnej przędzalni, wpisanej do rejestru zabytków, jest czołową – obok Manufaktury – inwestycją w Łodzi.

Bibliografia:
  • Sroka A., Przemysł i handel Królestwa Polskiego, Warszawa, r. 1908-1912.
  • www.uscheiblera.pl
Fundacja Hereditas